Betalning och avbokning/ombokning

Betalningsvillkor

 • Lägenheten betalas i förskott enligt överenskommelse.
 • Lägenhetsnyckel lämnas först ut när betalningen är oss tillhanda

Förlängning

 • För förlängning av vistelse, kontakta vår säljavdelning i god tid innan överenskommet utcheckningsdatum. Förlängning av boendeperiod sker endast i samråd med vår säljavdelning.

Avbokningsregler

 • Senast 30 dagar innan ankomst kan samtliga nätter avbokas kostnadsfritt.
 • Om ni avbokar senare debiteras du 80 % av månadshyran. Om ni redan hunnit betala för hela månadshyran, betalar vi tillbaka mellanskillnaden till er.
 • För avbokningar under vistelsen kommer 30 nätter att debiteras från avbokningsdagen. Om det är färre än 30 nätter kvar till det bekräftade avresedatumet debiteras resterande nätter.
 • Avbokning sker skriftligen till oss och vi är skyldiga att bekräfta er avbokning skriftligen. Om hyresperioden blir kortare än vad som beställts gäller 30 dagars uppsägningstid.

 

För boende kortare än 30 dagar (1-4 veckor)

 • Senast 7 dagar före ankomstdagen kan samtliga nätter avbokas alternativt ombokas kostnadsfritt, i samråd med vår säljavdelning.
 • Om du avbokar senare debiteras du 80 % av hyran (maximalt en veckohyra).            
 • Om hyresperioden blir kortare än vad som beställts kan detta justeras senast 7 dagar innan ankomst, i samråd med vår bokningsavdelning.
 • Avbokningar under vistelsen återbetalas ej.

 

Alla ändringar bekräftas per mail av ansvarig för bokningen och vi förbehåller oss rätten att justera priset därefter.